אורי דביר - יו"ר הוועדה לשבילי ישראל

 

עזריה אלון - ממקימי החברה להגנת הטבע

 

ד"ר יודן רופא - המחלקה לאדם במדבר - אוניברסיטת בן גוריון בנגב


יעל דורי - "אדם טבע ודין"

 

עמדת "אדם טבע ודין"

 

פרופ' עמואל מזור - מדעי הסביבה - מכון וויצמן למדע

 

ד"ר אורי שיינס - החוג לביולוגיה,אוניברסיטת חיפה - אורנים

 

מנחם מרקוס- סוקר נוף, גיאוגרף

 

פרופ' אמוץ זהבי - ביה"ס שדה חצבה

 

ד"ר עודד כהן - גיאוגרף ומרצה בתחום האקולוגיה של הפלישה במכללת אחווה

 

ד"ר בני שלמון - ביה"ס שדה אילת